Cast | Cat

  • Imatge calandra

La nostra història

Calandra Bugaderia va néixer a Vic l’any 1983. Va ser una iniciativa de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual que tenien el problema de la dificultat d’integració dels seus fills en el mercat laboral. Aquesta iniciativa es va veure recolzada per entitats privades i persones particulars que varen fer possible que l’empresa comencés a avançar..

En un primer moment va funcionar com a Centre Ocupacional i a partir de l’any 1986 es va transformar en Centre Especial de Treball.(CET)

L’activitat ha estat sempre el sector de la bugaderia industrial a Osona.

En els inicis tenia 8 treballadors, 5 dels quals tenien certificat de discapacitat intel·lectual. En el moment actual hi ha un total de 59 treballadors, 47 tenen certificat de discapacitat intel·lectual, mental o física. La resta de personal es dedica a tasques administratives, gerència, transport, monitoratge, i àrea social (un psicòleg i una treballadora social a temps parcial).
Al llarg d’aquests 28 anys hem integrat persones amb discapacitat intel·lectual i els darrers anys també persones amb discapacitat mental i física. A finals del 2005, ens varem traslladar a una nau industrial de 2.200 m2. on actualment estem desenvolupant la nostra activitat industrial i social.

Àmbit d'actuació

El col·lectiu amb el que treballem són persones residents a la comarca d'Osona, amb discapacitat intel·lectual i/o discapacitat mental (alguns TMS- Trastorn Mental Sever) i/o discapacitat física; que puguin integrar-se o ja estiguin integrats al Centre Especial de Treball. La cooperativa Calandra, des de la creació del Centre Especial de Treball Calandra(1986), ha anat incorporant persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals a la seva plantilla de treballadors; ha anat augmentat el nombre de places, sobretot quan és va canviar d’ubicació, ampliant la superfície de la nau. Actualment tenim 47 treballadors amb discapacitat i amb contracte, mes de la meitat son dones, les seves edats són molt variades i van des dels 18 fins als 61 anys d’edat. Els certificats de disminució dels nostres treballadors oscil·len entre el 33% i el 77% de discapacitat.

Àrea Social

Que es l’USAP? El CET Calandra dóna serveis d’Ajustament Personal i Social als seus treballadors amb discapacitat que ho requereixin. Emmarcat dintre d’aquest servei trobem els USAP, que són les Unitats de Suport a l’Activitat Professional. L’USAP és l’equip multiprofessional (monitors, psicòleg, treballadora social) que mitjançant el desenvolupament de les funcions que té assignades, permet ajudar a superar les barreres, dificultats, que els treballadors i treballadores amb discapacitat, tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i progressió en el mateix.

Serveis a les famílies

Calandra ofereix atenció a totes les famílies que tenen persones treballant amb nosaltres. Per poder consultar qualsevol qüestió referida a la situació del seu familiar dins l’àmbit laboral només cal posar-se en contacte amb nosaltres a través del servei Usap.