Cast | Cat

  • Imatge calandra
La nostra empresa reconeix la importància de protegir el nostre medi ambient en tots els seus aspectes.
Calandra Bugaderia Vic treballa per conservar els recursos i el control dels impactes ambientals.

Medi Ambient


Tot el comportament i les inversions de Calandra Bugaderia Vic, s'orienten en considerar els efectes que puguin tenir sobre el medi ambient. Respectem les lleis i estem millorant l’impacte ambiental del nostre negoci pel canvi a equips d'última generació.

La caldera

Donades les característiques dels equips, la millor solució triada per Calandra Bugaderia Vic va ser una producció centralitzada de calor en forma d'una caldera de producció d’oli tèrmic. La caldera estava equipat amb un cremador de gas de 900.000 Kcal/hora.

L’ús de gas natural, és una gran benefici ambiental en termes de CO2 i SO2. De fet, cada any, són 740 tones de CO2 i 1,92 tones de SO2 que no serà alliberat a l'atmosfera a partir del gas-oil.

Recuperació de vapor

La calor residual en forma de recuperació de vapor condensat a 120 °C s'utilitza per escalfar l'aigua de rentat dels túnels, el gran avantatge sobre els sistemes convencionals, on s'esgota la calor residual cap a l'exterior. Amb aquest mètode, Calandra Bugaderia Vic recupera fins al 90% del vapor produït en l'inici de la caldera. El condensat de vapor s'utilitza per escalfar l'aigua per al rentat dels túnels.

Respecte als recursos d'aigua: consum i evacuació

Consum d'aigua: A Calandra Bugaderia Vic estem reduint el consum d'aigua un 30% en els últims deu anys a causa de l’alta tecnologia de les rentadores, processos i productes. Evacuació d'aigües residuals: Es connecten les aigües residuals a instal•lacions de pretractament d'aigües residuals autònoma. Les aigües residuals són controlats per un laboratori privat. Els resultats estan sotmesos al control dels serveis d'aigua i protecció del medi ambient del Consell Comarcal d’Osona.

Utilització de detergents biodegradables

Tots els detergents son biodegradables i les seves dosificacions estan controlades per un sistema intel•ligent.

La preservació de l'aire

El vapor d'aigua i l’oli tèrmic s’escalfen amb gas natural, eliminant així l'emissió d'òxids de sofre i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Recuperació dels residus

Els residus generats per l'activitat industrial Calandra Bugaderia Vic es classifiquen per al reciclatge

Reciclatge de paper, cartró i plàstic

A Calandra Bugaderia Vic es reciclen totes les restes de paper, cartró i plàstic

Flota de vehicles de repartiment

Calandra Bugaderia Vic compta amb una moderna flota de vehicles de repartiment. Aquests camions consumeixin menys combustible i emeten menys soroll que els models més antics