Cast | Cat

  • Imatge calandra
Els nostres sistemes de millora de la qualitat per assegurar l'assoliment d'un alt nivell.

Qualitat


La preocupació per una excel·lent atenció al client es posen de manifest en els sistemes de qualitat dels nostres processos de tractament de roba.
Els sistemes de millora contínua de qualitat de Calandra Bugaderia Vic asseguren que s`acompleixen els requisits dels nostres clients amb estàndards alts de qualitat de rentat de la roba. Les fórmules de rentat controlat per ordinador i els mètodes d'assecat són només una part del procés.
El nostre compromís amb vostè és el grau de detall amb que el nostre equip treballarà amb vostè per assegurar la seva completa satisfacció.

Certificat ISO 22000 de Gestió de Seguretat Alimentària

Calandra Bugaderia Vic disposa del segell ISO 22000 de Gestió de Seguretat Alimentària, com a millora al nostre servei global de Gestió de Qualitat, adreçat a garantir l’excel·lència en el servei, a totes les industries de l’àmbit càrnic i alimentari que necessiten del rentat de roba.

Certificat de Qualitat ISO 9001

Calandra Bugaderia Vic s'enorgulleix de tenir la norma ISO 9001. Posem a prova la roba i fem seguiment de nous tèxtils per assegurar el control de la neteja, la blancor, la retenció del color i resistència a la tracció. Aquests paràmetres són revisats pels nostres usuaris. Totes les qüestions que es plantegen són ateses immediatament, per la qual cosa ambdues parts continuaran operant en un entorn en què tots dos estan satisfets.

Classificació empresarial.

Calandra Bugaderia Vic té la classificació empresarial des de 28 d’abril del 2000. Aquesta ha estat renovada el 31 d’octubre del 2009 amb grup U, subgrup 2 i categoria D.

Riscos laborals

En matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Calandra Bugaderia Vic realitza contínuament cursos de reciclatge. Alhora disposa d’un concert per a la prestació de servei de prevenció integral, signat una Asepeyo ( mútua d’accidents de Treball i Malalties Professionals ), amb data 23 de setembre de 2002.

Responsabilitat Social Corporativa

A l'any 2011 Calandra Bugaderia Vic ha estat premiada per la Cambra de Comerç de Barcelona en la seva delegació d'Osona com a Empresa de l'any en Responsabilitat Social Corporativa. La responsabilitat social corporativa (RSC) i les memòries de sostenibilitat són conceptes relativament nous, al que les empreses accedeixen de manera voluntària.

Des de l’any 2010 Calandra Bugaderia Vic té la certificació d’empresa amb RSC, amb la que es compromet a garantir el desenvolupament sostenible de l’organització davant dels nostres grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors i les seves famílies, per la qual cosa duem a terme amb total transparència polítiques econòmiques, socials i mediambientals encaminades a aconseguir un comportament ètic i responsable dins de la nostra activitat.

Pla d’igualtat

Des de desembre Calandra Bugaderia Vic vetlla per la creació del pla d’igualtat que procuri una millora en les condicions de treball i una millora dels resultats de la empresa en matèria d’igualtat d’oportunitats.

Pla d’assetjament sexual

Des de gener de 2010 Calandra Bugaderia Vic disposa d’un protocol de prevenció i actuació en cas de possible assetjament sexual